Көмір департаменті

  «Гефест» Ассоциациясының көмір департаментінің кәсіпорындары екі негізгі бағыт бойынша жұмыс істейді: көмірді шығару және қайта өңдеу.
Ассоциация құрамына 4 шахта және 2 ауқаттандыру фабрикалары кіреді

КО маркасының тас көмірді жер асты және ашық тәсілмен табу
17-бис және 20-бис бұрынғы шахталарының өлкесіндегі КО маркасының тас көмірін шығару
26, 26-бис, 3, 3-бис, 20 және Киров атындағы шахталарының өлкесіндегі КР маркасының тас көмірін шығару
К, КО жән ОС маркаларының баланстық көмір қорлары 50 000 тоннадан жоғары
қарапайым көмірді қайта өндіру, кокстік және қуаттық концентрат шығару
қарапайым көмірді қайта өндіру, кокстік және қуаттық концентрат шығару