Қызмет көрсету кәсіпорындары

  Көлік компанияларынан басқа «Гефест» Ассоциациясына басқа да ұйымдар кіреді, олар Ассоциация кәсіпорындарына да және басқа да ұйымдарға әр түрлі қызмет түрлерін көрсетеді. Қызмет көрсету спектріне жабдықтау, қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі, қосалқы бөлшектерді және метталлоқұрылғыларды жасау, тексеру-жөндеу және электрмонтаждау жұмыстары, шойын және болат құймаларын өндіру және басқа да қызметтер жатады.

Қазақстан Республикасы бойынша қорғау қызметінің барлық түрлерін атқару
қосалқы бөлшектерді, механизмдерді және металлоқұрылғыларды өндіру
тексеру-іске келтіру және жөндеу-монтаж жұмыстары
шойын және болат құймаларды өндіру
снабжение товарно-материальными ценностями